Zeewierplatform

Aanjagen en verbinden sinds 2014

Het Zeewierplatform is in 2014 gestart om kennis te delen en samenwerking te stimuleren binnen de zeewierketen. Samen met inmiddels meer dan 70 bedrijven, kennisinstellingen en overheden worden stappen gezet om de zeewierteeltketen in Nederland tot bloei te laten komen.

Het Zeewierplatform is een waardevol netwerk dat u als organisatie in staat stelt om op de hoogte te zijn van recente ontwikkelingen en eenvoudig deel te nemen aan nieuwe projecten en programma's. Ieder onderdeel van de commerciële keten is aanwezig, evenals kennis- en overheidsinstellingen. Naast de workshops en kennisdeling behartigen we ook de belangen van de toekomstige zeewiersector. 

> Naar activiteiten

Activiteiten

 • Workshops: vier keer per jaar organiseren we een workshop of een event rondom een speficiek thema zoals milieu, opschaling, businesscases of voedselveiligheid en kwaliteit.  
 • Kennisportaal: vanaf 2018 is ons kennisportaal online beschikbaar voor leden van het Zeewierplatform. Naast wetenschappelijke publicaties en rapporten delen we ook eigen notities en stukken zoals rondom voedselveiligheid. 
 • Belangenbehartiging: met een zeer breed netwerk in de Nederlandse en Europese politiek kaarten we de kansen, uitdagingen en belangen aan voor de Nederlandse zeewiersector zoals duurzaam medegebruik van windparken en eenvoudige vergunningverlening. 
 • Werkgroepen: Hier wordt door leden, met ondersteuning van Stichting Noordzeeboerderij, actief gewerkt aan het wegnemen van specifieke drempels of verzilveren van specifieke kansen. Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief:
  • Voedselveligheid en kwaliteit
  • Duurzaam medegebruik offshore windparken
  • Consumentenacceptatie
  • Locaties / Aquacultuur Atlas

Word lid

Word lid

Bedrijven – Startup/ZZP

€   250 p/j

Bedrijven 5 – 50 medewerkers

€1.000 p/j

Bedrijven 50 – 250 medewerkers

€2.500 p/j

Bedrijven >250 medewerkers

€5.000 p/j

NGO’s

€1.000 p/j

Onderzoeksinstituten

€2.500 p/j

 

 

 

 

> Klik hier als u mee wilt doen! 

Partners

Contact

 • Koen van Swam
  Algemene Zaken / Communicatie
  +31 (0)6 53 52 60 89
  E-mail
 • Marlies Draisma

  Commerciële Zaken
  +31 (0)6 11 77 55 34
  E-mail

 • Eef Brouwers
  Operationele Zaken (mede-oprichter)
  +31 (0)6 24 56 55 46
  E-mail