Projecten

Bio4Safe

 Stichting Noordzeeboerderij en Proeftuin Zwaagdijk maken deel uit van het Bio4safe-project, dat op 1 augustus 2017 is gestart en dat gecoördineerd wordt vanuit het Belgische Proefcentrum voor Sierteelt (PCS). Samen met partners uit  België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, zal het project de rol van biostimulanten in combinatie met innovatieve meetsensoren in de praktijk testen om het nutriënten- en waterverbruik in de tuinbouw significant terug te dringen.

De 2 Zeeën regio (kustregio’s langs de zuidelijke Noordzee en Het Kanaal) staat bekend om haar intensieve tuinbouw, die vraagt om grote hoeveelheden water en meststoffen. Verschillende EU-richtlijnen hebben als doel de waterkwaliteit te beschermen door stikstof- en fosforuitspoeling te voorkomen, te streven naar een verbetering van de bodemkwaliteit of te anticiperen op het tekort aan water. Naast deze wetgevende milieudruk, dwingen ook economische redenen telers om hun water- en nutriëntenverbruik te verminderen. Dit project wil het water- en nutriëntenverbruik verminderen via het gebruik van biostimulanten (zeewierextracten en bacteriën), die de nutriëntengebruiksefficiëntie, de tolerantie tegen abiotische stress en/of de kwaliteit van planten verhogen. Door het gebruik van biostimulanten te combineren met innovatieve plantsensoren, ontwikkeld aan UGent, die planten online monitoren, hopen de onderzoekers het verbruik van water en meststoffen met respectievelijk 20 en 10% te verminderen, afhankelijk van het gewas. Het project zet in op demonstratieproeven met verschillende tuinbouwteelten in de drie landen om zo diverse doelgroepen te bereiken. Verder zal ook gefocust worden op het potentieel van biostimulanten op basis van zeewier, om zo economische mogelijkheden voor zeewierproducenten in de 2 Zeeën regio te creëren.

Projectgegevens

• Financiering: Interreg 2 Zeeën
• Periode: 01/08/2017 – 31/07/2021
• Partners: Proeftuin Zwaagdijk, Stichting Noordzeeboerderij (Nederland), PCS, UGent (België), NIAB EMR, Dove Associates (Verenigd Koninkrijk), Pôle Légumes Région Nord, Yncréa Hauts de France, établissement ISA Lille (Frankrijk)
• Contactpersoon: Marlies Draisma

 

ProSeaweed

Zeewier als duurzaam voedsel voor mens en dier

Zeewier is in opkomst als een duurzame bron van eiwitten voor mensen en dieren. In het vierjarige Maatschappelijk Innovatie Programma ‘Seaweed for Food and Feed’ gaan Wageningen University & Research en de Stichting Noordzeeboerderij samen met het bedrijfsleven werken aan de ontwikkeling van een volwaardige duurzame zeewiersector. Dat wil zeggen: multifunctionele zeewierboerderijen in de Noordzee met daarop aangesloten op het land een keten voor logistiek, verwerking en afzet naar de voedingsmiddelenindustrie. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken investeert 5 miljoen euro in Seaweed for Food and Feed.

Het doel van Seaweed for Food and Feed is om met duurzame teelt in de Nederlandse wateren van zeewier een duurzame bron voor gezonde voedingsmiddelen, voedingsadditieven en diervoeding te maken.

Grootschalige zeewierteelt

Grootschalige zeewierteelt voor humane en dierlijke voeding is op dit moment nog niet rendabel in West-Europa. De innovaties uit Seaweed for Food and Feed moeten gaan zorgen voor een hogere opbrengst uit zeewier en een verlaging van de productiekosten, onder meer door alle componenten van zeewier te gebruiken, een circulaire aanpak, lokale productie en een ketenaanpak. De nieuwe kennis wordt gebruikt voor de productie van nieuwe verdikkingsmiddelen, bijzondere (laag-calorische) suikers voor voedsel en diervoer, en ingrediënten voor geur-, kleur- en smaakstoffen.

Projectgegevens

• Financiering: TKI AgriFood & Ministerie van Economische Zaken
• Periode: 01/04/2017 – 31/05/2021
• Partners: Dit programma staat open voor (nieuwe) partners
• Contactpersoon: Koen van Swam

Impaqt

Het onderzoek- en innovatieprogramma ‘Impaqt’ richt zich op het promoten en ondersteunen van de eco-intensivering binnen aquaculturele productiesystemen. Daarbij wordt er gekeken naar de volgende onderwerpen: eco-efficiëntie en milieu, economische voordelen in de (lokale) maatschappij, en de transitie naar een circulair businessmodel. Omdat aquacultuur in verschillende (geografische) gebieden plaatsvindt wordt het onderzoek toegepast op binnenwateren, kustgebieden en open zee (Proefboerderij Scheveningen).

Het Impaqt project is onderdeel van het EU Horizon 2020 programma en loopt van 2018 tot 2021. Naast de Stichting Noordzeeboerderij werken er verschillende deskundige partners aan het project, waaronder 13 academische / onderzoeksorganisaties, 3 MKB’ers en 3 grote bedrijven. Elke organisatie is voortrekker in zijn eigen gebied en in staat om de uiteindelijke resultaten over te brengen op relevante stakeholders door middel van trainingen.

Projectgegevens

Volgen snel.
• Contactpersoon: Eef Brouwers

 

ValgOrize

ValgOrize is a European Interreg 2 seas project, focusing on the valorization of algae for a better taste. North Sea Farm is involved with ValgOrize as a project partner. Other Dutch partners involved are Royal Netherlands Institute for Sea Research, HZ University of Applied Sciences, Texel Saline BV and Zeewaar BV. The project runs from July 2018 to March 2022.

To maintain current consumption trends, the world must produce 50-70% more food by 2050. Algae biomass production can contribute to meet this future demand. Current global algae biomass production is 3M tons annually, of which only 0.1 ton is produced in the EU. Many EU countries allow wild harvesting of seaweed which is an unsustainable practice with low quality yields. Imports of (Asian) algae do not necessarily meet EU food safety standards. The key challenge of ValgOrize is to facilitate a change to controlled, sustainable production and processing of high quality, stable, safe algal biomass of known composition with important food features and a good total palatability including: taste, aroma, color and texture. Food producers in the EU need a reliable and predictable supply of high quality biomass and consumers want tasty, safe and high quality products. ValgOrize will close this gap. The project will focus on increasing and integrating innovations, increasing insights into consumer acceptance of algae products and gaining insights into the investment needed to scale up algae production to commercial scale. 

The goal of the project is to increasing the capacity of members of the 2-Seas region to produce reliable, consistent streams of high quality algal biomass and to process it for food, and facilitate emergence and growth of a new sector within the food industry that produces food products sustainably from algae.

Outputs:

  • Specific tools and analytical methods from the Analytical Platform to support the sector to assess the safety and quality of products, profile taste (taste, texture, colour, aroma) and upskill operatives.
  • An interdisciplinary knowledge-based, open-source platform to support sustainable cultivation and harvest of algal biomass and algae-based foods that meet consumer requirements
  • An investor roadmap which will describe the investment needed to scale up production from pre-commercial to the commercial stage.

Project information:

  • Website:           https://www.interreg2seas.eu/en/ValgOrize
  • Financing:        Interreg 2 Seas
  • Start date:       12/07/2018
  • End date:         31/03/2022
  • Partners:          VITO-Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, Royal Netherlands Institute for Sea Research, HZ University of Applied Sciences, Stichting Noordzeeboerderij, Zeewaar BV, ULCO - Université du Littoral Côte d’Opale, Université de Lille, University of Greenwich, Marine Biological Association of the United Kingdom, Texel Saline BV, Nausicaa
  • Contact:          Marlies Draisma