Proefboerderijen

Wat is een proefboerderij?

Wat is een proefboerderij?

Onze Proefboerderijen worden ingezet voor pilots, opschaling en onderzoek naar multifunctionele concepten rondom:

 • Teelt van zeewier, schelpdieren en andere flora en fauna;
 • Ecologie en biodiversiteit; en 
 • Duurzaam medegebruik offshore windparken op zee

Door met elkaar te pionieren en kennis te delen realiseren de leden van het Zeewierplatform straks een krachtige zeewiersector in Nederland.

Wilt u ook een demo uitvoeren op de Proefboerderij?

 • Offshore testlocaties 15km uit de Nederlandse kust;
 • Gestandaardiseerde teeltmodules (in samenwerking met partners);
  • 'Spoetnik'; kleinschalige testmodule voor onderzoeksdoeleinden
  • 'SMAC'-modules; opschaalbare teeltmodules voor productie
 • Samenwerking met gerenommeerde kennisinstellingen met mogelijkheden voor benchmarking en monitoring
 • Begeleiding bij optimalisatie van teeltlocaties op zee

Neem contact op met Eef Brouwers >

 

Zeewierteelt binnen windparken?

Zeewierteelt tussen de windmolens

Stichting Noordzeeboerderij werkt met diverse leden van het Zeewierplatform aan de ontwikkeling van een pilot voor zeewierteelt tussen de windmolens. Onze ambitie is om in het najaar van 2018 een pilot te starten met de 'SMAC'-module.

Doorvaart en medegebruik windparken op zee

De ontwikkeling van zo'n 1000km2 aan windmolenparken voor de Nederlandse kust biedt buitengewone kansen voor zeewierteelt. Eind 2017 zal het mogelijk worden voor kleine schepen om door windparken te varen. Ook wordt er gekeken door de Nederlandse overheid welke vormen van medegebruik kunnen worden toegestaan. Stichting Noordzeeboerderij probeert in nauwe dialoog met belanghebbenden (visserij, windenergie, natuurbescherming, beleid en regelgeving) deze ontwikkeling voor toekomstige zeewierondernemers constructief vorm te geven. 

Bekijk het Zeewierplatform en de werkgroep duurzaam medegebruik >

Commerciƫle zeewierteelt op zee

Meerjarig opschalingstraject

In een periode van vier jaar (2017-2021) moet de eerste commerciƫle zeewierboerderij binnen een offshore windpark starten. Hiervoor moet de economische en ecologische haalbaarheid en veiligheid van de boerderij aangetoond worden. Eerst buiten een windpark, vervolgens binnen een windpark. Vorig jaar is een succesvolle opschaalbare pilot uitgevoerd op Proefboerderij Scheveningen.

Meerjarig opschalingstraject

In 2017 gaat een nieuwe, grotere pilot (2000m) te water 15km uit de kust. Diverse windparkeigenaren kijken mee om mogelijk volgend seizoen een pilot binnen een windpark uit te voeren. 

Neem contact op met Eef Brouwers >