Proefboerderijen

Groeit zeewier op  open zee?

De kiloproef

De ‘Kiloproef’ is de eerste stap van de stichting om naar een duurzame zeewierteeltketen in Nederland te komen. Op 5 juni 2015 heeft de stichting de eerste kilo's geteelde zeewier geoogst van de Nederlandse Noordzee (zie ook onder Media). De testlocatie ligt 15 kilometer uit de kust van Texel, vlakbij de ‘Razende Bol’.  

Geen last van zand, golven of maritiem verkeer

De kiloproef geeft inzicht in welke wieren het beste geteeld kunnen worden op de ruige Noordzee. Dit is getest met de 'Spoetnik', een testmodule waar het wier aan een rond frame groeit van 5 meter doorsnede. Het zeewier hangt op zo’n anderhalve tot twee meter diepte. Hier groeit het wier gedurende 6 maanden met stromend zeewater, nutriënten en zonlicht. Deze en andere resultaten vormen de eerste stap richting zeewierteelt op de Noordzee.

 

Is opschaling mogelijk?

Demonstratie opschalingsmogelijken zeewierteelt op zee

Op 2 mei 2017 is op Proefboerderij Scheveningen een grootschalige, gemechaniseerde zeewieroogst uitgevoerd samen met Royal IHC en de Rijksrederij. De innovatieve oogst is onderdeel van het demonstratieproject ‘Zeewier voor Scheveningen’ en is een succesvolle stap naar duurzame zeewierteelt op zee. De proef omvat de gehele waardeketen van zeewier; van zeewierzaadje tot -salade.

Het geoogste suikerwier is aan boord van de MS Rotterdam gesneden, gewassen en geconserveerd. Het geoogste suikerwier is beschikbaar gesteld aan bedrijven en organisaties die lid zijn het Zeewierplatform. De oogst wordt opgevolgd door een zomerproef met doorgroei van suikerwier en mosselzaadlijnen. Ook verkent de stichting mogelijkheden om een grotere demonstratie uit te voeren bij een windpark. 

Wilt u ook een demo uitvoeren op de Proefboerderij?

  • Offshore testlocaties 15km uit de Nederlandse kust;
  • Gestandaardiseerde teeltmodules (in samenwerking met partners);
    • 'Spoetnik'; kleinschalige testmodule voor onderzoeksdoeleinden
    • 'SMAC'-modules; opschaalbare teeltmodules voor productie
  • Samenwerking met gerenommeerde kennisinstellingen met mogelijkheden voor benchmarking en monitoring.
  • Contacten met branchevertegenwoordigers in heel Europa
  • Begeleiding bij optimalisatie van teeltlocaties op zee;
  • Project management.

Kan zeewier geteeld worden tussen de windmolens?

Zeewierteelt tussen de windmolens

Stichting Noordzeeboerderij werkt met diverse leden van het Zeewierplatform aan de ontwikkeling van een pilot voor zeewierteelt tussen de windmolens. Onze ambitie is om in het najaar van 2018 een pilot te starten met de 'SMAC'-module.

Doorvaart en medegebruik windparken op zee

De ontwikkeling van zo'n 1000km2 aan windmolenparken voor de Nederlandse kust biedt buitengewone kansen voor zeewierteelt. Eind 2017 zal het mogelijk worden voor kleine schepen om door windparken te varen. Ook wordt er gekeken door de Nederlandse overheid welke vormen van medegebruik kunnen worden toegestaan. Stichting Noordzeeboerderij probeert in nauwe dialoog met belanghebbenden (visserij, windenergie, natuurbescherming, beleid en regelgeving) deze ontwikkeling voor toekomstige zeewierondernemers constructief vorm te geven.