Aanjager en verbinder

Naar een duurzame zeewiersector in Nederland

Stichting Noordzeeboerderij is een non-profit organisatie met als doel het verwezenlijken van een duurzame zeewiersector in Nederland. De stichting bestaat uit een management team (uitvoering), het bestuur (controle) en de ambassadors (advies). Het bestuur van de stichting bestaat uit Marcel Schuttelaar  (Schuttelaar & Partners), Job Schipper (Hortimare) en Ton Menken (Menken van den Assem).

De stichting heeft ten doel het verbinden en versnellen van de zeewiersector in Nederland. We zijn dus geen zeewierboeren. We zijn de aanjager van de nieuwe zeewiersector met het Zeewierplatform en de Proefboerderij

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Noordzeeboerderij, Job Schipper(l) en Marcel Schuttelaar (v), bij de opening van het NIOZ Zeewiercentrum op Texel door Koning Willem-Alexander

 

Samenwerking en draagvlak

De stichting werkt nauw samen met een reeks van onderzoekspartners en overheidsinstanties en sluit zoveel mogelijk aan bij de lopende onderzoeksprojecten op het gebied van zeewierteelt. De stichting geeft ook presentaties en lezingen over de mogelijkheden van zeewier en het werken aan een duurzame zeewiersector. Daarnaast hebben we samen met Lisette Kreischer het zeewierkookboek Groente uit Zee uitgegeven. In de komende jaren wil Stichting Noordzeeboerij in nauwe dialoog met bedrijfsleven, onderzoeksinstituten, overheid en geïnteresseerde burgers de contouren schetsen van een duurzame zeewiersector in Nederland. 

Transparantie

Stichting Noordzeeboerderij is een Algemeen Nut Beogende Instelling (of ANBI). Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk. De kosten voor het secretariaat, onze projecten en de salarissen van het operationeel team worden betaald uit lidmaatschap-, projectinkomsten en donaties. Een volledig overzicht van het financiële jaar 2016 is te vinden onderaan deze pagina.

Stichting Noordzeeboerderij - financiële rapportage 2016.pdf

Stichting Noordzeeboerderij - financiële rapportage 2017.pdf

 

Contact

 • Koen van Swam
  Algemene Zaken / Communicatie
  +31 (0)6 53 52 60 89
  E-mail
 • Marlies Draisma

  Commerciële Zaken
  +31 (0)6 11 77 55 34
  E-mail

 • Eef Brouwers
  Operationele Zaken (mede-oprichter)
  +31 (0)6 24 56 55 46
  E-mail

Ambassadors

Stichting Noordzeeboerderij beschikt over een uitgebreide ambassadorgroep bestaande uit ervaren en vooruitstrevende personen uit wetenschap, beleid en bedrijfsleven. De ambassadors dienen als Raad van Advies voor Stichting Noordzeeboerderij en komen twee maal per jaar bij elkaar.

 • Pier Vellinga Directielid en portefeuillehouder Klimaat en Water, Waddenacademie
 • Willem Brandenburg Senior onderzoeker, Wageningen PRI
 • Rudy Rabbinge Hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid, Wageningen UR
 • Klaas Timmermans Hoogleraar Mariene Plantaardige Biomassa, Rijksuniversiteit Groningen
 • Gerard Zwijnenburg Directeur, Van der Zwan & Zn. B.V.

Stichting Noordzeeboerderij

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

+31 (0)70 31 84 444
info@noordzeeboerderij.nl
reknr: NL28RABO0311730973
KvK: 54409500