Aanjager en verbinder

Naar een duurzame zeewiersector in Nederland

Stichting Noordzeeboerderij is een non-profit organisatie met als doel het verwezenlijken van een duurzame zeewiersector in Nederland. De stichting bestaat uit een operationeel team (uitvoering), het bestuur (controle) en de ambassadors (advies). Het bestuur van de stichting bestaat uit Marcel Schuttelaar  (Schuttelaar & Partners), Job Schipper (Hortimare) en Ton Menken (Menken van den Assem).

De stichting heeft ten doel het verbinden en versnellen van de zeewiersector in Nederland. We zijn dus geen zeewierboeren. We zijn de aanjager van de nieuwe zeewiersector middels:

 • Het Zeewierplatform; waarin partijen uit de gehele waardeketen samenkomentijdens interactieve workshops voor kennisdeling, netwerken en nieuwe samenwerkingen rondom:
  • Teelt & techniek
  • Milieu & biodiversiteit
  • Consument & markt
  • Etc
 • De Proefboerderijen; welke worden ingezet voor onderzoek, experimenten en demonstraties van concepten rondom:
  • Teelt van zeewier, vis, schelpdieren en andere flora en fauna;
  • Ecologie en biodiversiteit; en 
  • Multifunctioneel ruimtegebruik van de zee.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Noordzeeboerderij bij de opening van het NIOZ Zeewiercentrum op Texel door Koning Willem-Alexander

 

Samenwerking en draagvlak

De stichting werkt nauw samen met een reeks van onderzoekspartners en overheidsinstanties en sluit zoveel mogelijk aan bij de lopende onderzoeksprojecten op het gebied van zeewierteelt. De stichting geeft ook presentaties en lezingen over de mogelijkheden van zeewier en het werken aan een duurzame zeewiersector. Daarnaast hebben we samen met Lisette Kreischer het zeewierkookboek Groente uit Zee uitgegeven. In de komende jaren wil Stichting Noordzeeboerij in nauwe dialoog met bedrijfsleven, onderzoeksinstituten, overheid en geĆÆnteresseerde burgers de contouren schetsen van een duurzame zeewiersector in Nederland. 

Transparantie

Stichting Noordzeeboerderij is een Algemeen Nut Beogende Instelling (of ANBI). Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk. De kosten voor het secretariaat, onze projecten en de salarissen van het operationeel team worden betaald uit ledencontributies en donaties. Een volledig overzicht van het financiƫle jaar 2015 is te vinden onderaan deze pagina.

Stichting Noordzeeboerderij - balanspositie.pdf
Stichting Noordzeeboerderij - resultaten.pdf

Stichting Noordzeeboerderij

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag

+31 (0)70 31 84 444
info@noordzeeboerderij.nl
reknr: NL28RABO0311730973
KvK: 54409500

Contact

 • Eef Brouwers
  Operationele Zaken
  +31 (0)6 245 65 546
  E-mail
 • Koen van Swam
  Coördinator (woordvoerder)
  +31 (0)6 53 52 60 89
  E-mail

Ambassadors

Stichting Noordzeeboerderij beschikt over een uitgebreide ambassadorgroep bestaande uit ervaren en vooruitstrevende personen uit wetenschap, beleid en bedrijfsleven. De ambassadors dienen als Raad van Advies voor Stichting Noordzeeboerderij en komen twee maal per jaar bij elkaar.

 • Pier Vellinga Directielid en portefeuillehouder Klimaat en Water, Waddenacademie
 • Willem Brandenburg Senior onderzoeker, Wageningen PRI
 • Rudy Rabbinge Hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid, Wageningen UR
 • Klaas Timmermans Hoogleraar Mariene Plantaardige Biomassa, Rijksuniversiteit Groningen
 • Gerard Zwijnenburg Directeur, Van der Zwan & Zn. B.V.