Nieuws

Zeewier in de Tweede Kamer: Leve de (Noord)zee

Op maandag 2 juli is de initiatiefnota van Tjeerd de Groot (D66) over de duurzame toekomst voor vis en visser besproken in de Tweede Kamer. In deze nota staat de toenemende bedrijvigheid op de Noordzee centraal. De uitbreiding van nieuwe windparken op de Noordzee zet de belangen van vis- en natuurgebieden onder druk. Om deze belangen op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier te coördineren wordt er op politiekniveau nagedacht over onder andere de volgende oplossingen:  

  • Duurzaam medegebruik[1]: de ruimte tussen windmolens dient te worden gebruikt voor verschillende vormen van medegebruik. Jaco Geurts (CDA) benoemd bijvoorbeeld visserij, teelt van schelpdieren of zeewier
  • Natuur inclusieve bouw: om windparken optimaal te benutten geeft Minister Carola Schouten de suggestie om windparken natuur inclusief te bouwen. Op deze manier wordt de ecologische impact van windparken meegewogen
  • Transitiefonds Noordzee[2]: nieuwe vormen van visserij dienen te worden ontwikkeld in de context van de geplande en nog te plannen uitrol van wind op zee. Hiervoor is een transitiefonds nodig waarin er ook aandacht is voor scholing tot zeewierboer

Als Stichting Noordzeeboerderij zijn we blij met de politieke aandacht voor duurzaam medegebruik van windparken en de expliciet benoemde kansen voor zeewier. Zeewierboerderijen bieden een aanvullende verdienmogelijkheid voor vissers en verenigen daarmee verschillende belangen op de Noordzee. Om tot een succesvolle business-case te komen voor Nederlands zeewier is het van belang dat windparkeigenaren, vissers, overheid en ondernemers blijven samenwerken.

 

 

‹ Naar het nieuwsoverzicht