Nieuws

Staatssecretaris Martijn van Dam neemt eerste zeewieroogst in ontvangst!

De toekomst van ons voedsel en van tal van grondstoffen ligt op zee. Om precies te zijn zo’n 15 kilometer uit de kust van Scheveningen. Medio oktober zijn twee teeltmodules, de ‘Spoetnik’ en de ‘SMAC’, te water gelaten door Stichting Noordzeeboerderij. Na vijf wintermaanden zijn de zeewierzaadjes uitgegroeid tot een lengte van 1,5 meter. De modules en het wier hebben stormen met golven van 8 meter hoog doorstaan. Een fantastisch resultaat. Vandaag wordt de eerste zeewieroogst overhandigd aan demissionair Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken in de haven van Scheveningen.

De demonstratie met de twee modules op de Proefboerderij Scheveningen is een stap richting duurzame akkerbouw op zee. Het geoogste zeewier gaat naar ondernemers en onderzoekers. Meer dan 15 organisaties zijn bij het initiatief betrokken waaronder Rederij Groen, Rederij Vrolijk, Royal IHC, Van der Zwan&Zn. en de Rijksrederij. Gemeente Den Haag en het Innovatiefonds van de Rabobank Regio Den Haag ondersteunen het project financieel.
 
Van de Oosterschelde tot aan de Wadden, langs de hele Nederlandse kust beginnen zeewier-initiatieven met grote ambities. Stichting Noordzeeboerderij werkt als verbinder en aanjager van deze nieuwe groenblauwe sector. “Onze visie is duurzame zeewierboerderijen tussen offshore windmolenparken als voedsel- en grondstofbron. Nederland is daarbij koploper op het gebied van veredeling, teelt, techniek en verwerking, met de Noordzee als proeftuin.”, schetst Koen van Swam, coördinator bij Stichting Noordzeeboerderij.
 
Een samenwerking tussen Nederlandse kennisinstellingen waaronder Wageningen Research, ECN en Deltares stelde vorig jaar vast dat zeewierteelt op zee een kansrijke toekomst heeft. Inmiddels heeft het Ministerie van Economische Zaken zeewier opgenomen in de Voedselagenda als toekomstige bron van plantaardige eiwitten. Om deze visie verder te brengen gaat Economische Zaken vanuit de Topsector Agri&Food 5 miljoen euro investeren in een Maatschappelijk Innovatie Programma gericht op de ontwikkeling van zeewier als veilige en duurzame voedselbron voor mens en dier. Diverse private partners werken samen met Wageningen Research en Stichting Noordzeeboerderij in dit programma.
 
Een vervolg op Proefboerderij Scheveningen is in ontwikkeling. Eind april zal de SMAC geoogst worden met een nieuwe oogstmachine van IHC, aan boord van een schip van de Rijksrederij . De Gemeente Den Haag is enthousiast over de activiteiten, “De haven van Scheveningen is uitermate interessant voor innovatieve bedrijvigheid. Zeewier past daar goed bij. En hopelijk kan deze Proefboerderij bijdragen aan werkgelegenheid in de toekomst.”, vertelt Wethouder Karsten Klein.
 
 

‹ Naar het nieuwsoverzicht