Stichting Noordzeeboerderij werkt als aanjager en verbinder 
Lees verder
Groente Uit Zee

Het Nederlandse bedrijfsleven als koploper

Zeewierplatform

Hét aanspreekpunt voor de Nederlandse zeewiersector. Inmiddels zijn meer dan 50 organisaties lid. Van zeewierzaadje tot -salade, van techniek tot verwerking.

Advies

Stichting Noordzeeboerderij ondersteunt het bedrijfsleven rondom zeewier met advies en uitvoering. Van projecten ontwikkelen tot stakeholdermeetings. 

Offshore pilots

De Proefboerderijen werken als vliegwiel voor innovatie. Er zijn inmiddels twee succesvolle demonstraties uitgevoerd op onze locaties bij Texel en Scheveningen.

Lid worden Zeewierplatform

Bent u actief in de zeewiersector of bent u benieuwd welke kansen er voor u zijn?
Laat ons contact met u opnemen! ›

De duurzame zeewiersector

Met smakelijk voedsel, groene grondstoffen en ecosysteemdiensten is zeewier buitengewoon interessant voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Duurzame voedsel- en grondstofbron

Zeewier is een veelzijdig en voedzaam gewas dat geteeld kan worden zonder gebruik van land, zoet water en meststoffen. Zeewier is buitengewoon geschikt als voedsel voor mens en dier en als groene grondstof voor farma, chemie en energie.

Multifunctioneel ruimtegebruik

De Noordzee wordt al op verschillende manieren benut. Visserij, schelpdierenkweek en windparken zijn bestaande vormen van maritieme activiteiten die kunnen bijdragen aan, maar ook kunnen profiteren van zeewierteelt.

Veerkrachtig ecosysteem

Zeewier zet het broeikasgas CO2 om in biomassa en zuurstof. Dit proces helpt verzuring van de oceanen tegen te gaan. Daarnaast zijn zeewiervelden kraamkamer en leefomgeving voor jonge vissen en schaaldieren.

Lokale productie

De druk op mariene delta's neemt toe. Slim en verantwoord gebruik van deze gebieden is nodig voor een gezonde leefomgeving in de toekomst. De teelt van zeewier vormt een goede invulling omdat dit uitstekend samengaat met bestaande functies.

Nieuwsbrief

Wilt u meer weten over zeewier en zeewierteelt in Nederland? Schrijf u vandaag in voor onze nieuwsbrief.