Proefboerderijen

Stap 1 - Kiloproef

Wat is de kiloproef?

De ‘Kiloproef’ is de eerste stap van de stichting om naar een duurzame zeewierteeltketen in Nederland te komen. De testlocatie ligt 15 kilometer uit de kust van Texel, vlakbij de ‘Razende Bol’.  Op 5 juni 2015 heeft de stichting de eerste kilo's geteelde zeewier geoogst van de Nederlandse Noordzee (zie ook onder Media). 

De eerste geteelde kilo zeewier midden op zee

De kiloproef geeft inzicht in welke wieren het beste geteeld kunnen worden op de ruige Noordzee. Dit is getest met de 'Spoetnik', een testmodule waar het wier aan een rond frame groeit van 5 meter doorsnede. Het zeewier hangt op zo’n anderhalve tot twee meter diepte. Hier groeit het wier gedurende 6 maanden met stromend zeewater, nutriënten en zonlicht. Deze en andere resultaten vormen de eerste stap richting zeewierteelt op de Noordzee.

 

Stap 2 - Opschaling 

Ruimte voor onderzoek en demonstraties

Om de ontwikkelingen van offshore zeewierteelt te versnellen zijn er testfaciliteiten nodig. In lijn met historische ontwikkeling van de land- en tuinbouwsector beheert Stichting Noordzeeboerderij twee proefboerderijen op zee: Proefboerderij Texel en Proefboerderij Scheveningen. Met deze testfaciliteit streeft de stichting naar best practices van offshore zeewierteelt, zeewiersoorten en cultiveringstechnieken. De Proefboerderijen dient als vliegwiel voor innovatie en als incubator voor een duurzame zeewierteelt op de Noordzee.

Wij bieden:

  • Offshore testlocaties 15km uit de Nederlandse kust;
  • Gestandaardiseerde teeltmodules (in samenwerking met partners);
    • 'Spoetnik'; kleinschalige testmodule voor onderzoeksdoeleinden
    • 'Longline'-modules; opschaalbare teeltmodules voor productie
  • Samenwerking met gerenommeerde kennisinstellingen met mogelijkheden voor benchmarking en monitoring.
  • Contacten met branchevertegenwoordigers in heel Europa
  • Begeleiding bij optimalisatie van teeltlocaties op zee;
  • Project management.

Stap 3 - Akkerbouw op zee tussen de windmolens

Multifunctioneel gebruik van de Noordzee

In de aanloop naar deze fase kunnen meerdere partijen aansluiten zoals schelpdierenkweek en windenergie. Hierdoor wordt meervoudig ruimtegebruik mogelijk. Het doel is om de ruimte op zee multifunctioneel te gebruiken. De ontwikkeling van zo'n 1000km2 aan windmolenparken voor de Nederlandse kust beidt hiervoor buitengewonde kansen. Stichting Noordzeeboerderij probeert in nauwe dialoog met belanghebbenden (visserij, windenergie, natuurbescherming, beleid en regelgeving) deze ontwikkeling vorm te geven. 

Op naar de duurzame zeewiersector

Een duurzame zeewiersector in Nederland is de stip op de horizon. Centraal in deze ontwikkeling staat zeewier als duurzaam, voedzaam én veelzijdig product. Stichting Noordzeeboerderij heeft niet als doelstelling om zo'n boerderij zelf te exploiteren maar wil juist andere partijen in staat stellen tot het ontplooien van deze activiteit op en aan de Noordzee. De Proefboerderijen worden wel beheerd door Stichting Noordzeeboerderij voor demonstraties en onderzoek.