Ontdek de buitengewone mogelijkheden van zeewier
Lees verder
Groente Uit Zee

Naar een duurzame zeewiersector in Nederland

Stichting Noordzeeboerderij is de aanjager van de Nederlandse zeewiersector. Met smakelijk voedsel, hernieuwbare grondstoffen en belangrijke klimaatdiensten is zeewier een belangrijke bouwsteen van de circulaire economie.

Zeewierplatform

Het Zeewierplatform is hét aanspreekpunt voor de Nederlandse zeewiersector. Van zaadje tot zeewiersalade, van techniek tot verwerking. Het Zeewierplatform is een mozaïek van NGO's, koploperbedrijven, gerenommeerde kennisinstellingen en overheidsinstanties.

 

Proefboerderijen

De Proefboerderijen zijn het vliegwiel voor innovatie. De stichting werkt aan demonstraties om bedrijven en ondernemers te enthousiasmeren in de zeewiersector. Bovendien zijn Proefboerderijen een broedplaats voor start-ups. Door te pionieren en kennis te delen realiseren we een zeewiersector in Nederland.

Zeewierplatform

Voor veel bedrijven uit de agrofoodsector, de maritieme sector en de chemie is zeewier interessant. Samenwerking voor onderzoek, kennisdeling en innovatie is essentieel om als koplopers een verdienmodel te ontwikkelen met zeewier. Wilt u met ons in zee gaan? 

Laat ons contact met u opnemen! ›

Ontdek de buitengewone mogelijkheden van zeewier

Een duurzame zeewiersector in Nederland, dat is onze stip op de horizon. Zeewierteelt is mogelijk in zilte kwelders, tegen kustlijnen en binnen windmolenparken op zee. Kortom, zeewier staat aan de basis van een nieuwe commerciële sector, met buitengewone mogelijkheden.

Productieve en vitale Noordzee

De druk op mariene delta's neemt toe. Slim en verantwoord gebruik van deze gebieden is nodig voor een gezonde leefomgeving in de toekomst. De teelt van zeewier vormt een goede invulling omdat dit uitstekend samengaat met bestaande functies.

Lokale grondstof en voedselbron

Zeewier is een veelzijdig en voedzaam gewas dat geteeld kan worden zonder gebruik van land, zoet water en meststoffen. Zeewier is buitengewoon geschikt als voedsel voor mens en dier en als groene grondstof voor farma, chemie en energie.

Multifunctioneel ruimtegebruik

De Noordzee wordt al op verschillende manieren benut. Visserij, schelpdierenkweek en windparken zijn bestaande vormen van maritieme activiteiten die kunnen bijdragen aan, maar ook kunnen profiteren van zeewierteelt.

Veerkrachtig en gezond ecosysteem

Zeewier zet het broeikasgas CO2 om in biomassa en zuurstof. Dit proces helpt verzuring van de oceanen tegen te gaan. Daarnaast zijn zeewiervelden kraamkamer en leefomgeving voor jonge vissen en schaaldieren.

Nieuwsbrief

Wilt u meer weten over zeewier en zeewierteelt in Nederland? Schrijf u vandaag in voor onze nieuwsbrief.