Naar een nieuwe & duurzame zeewiersector in Nederland
Lees verder
Groente Uit Zee

Ontdek de buitengewone mogelijkheden van zeewier

Al het leven komt uit zee(wier). Smakelijk voedsel, hernieuwbare grondstoffen en belangrijke klimaatdiensten. Zeewier staat aan de basis van een veelbelovende, groenblauwe sector; duurzaam, gezond en nieuw elan voor de Nederlandse economie.

Zeewierplatform
Het Zeewierplatform is hét aanspreekpunt voor de Nederlandse zeewiersector. Van zaadje tot zeewiersalade, van techniek totverwerking. Het Zeewierplatform is een mozaïek van koploperbedrijven, NGO's, kennisinstellingen en overheidsinstanties. > Zeewierplatform

Proefboerderijen
De Proefboerderijen zijn het vliegwiel voor innovatie. Onderwijs, onderzoek en demonstratieprojecten komen hier samen. Bovendien zijn Proefboerderijen een broedplaats voor start-ups. Door te pionieren en kennis te delen realiseren we straks een krachtige zeewiersector in Nederland. > Proefboerderijen

Samenwerking

Voor veel bedrijven uit de agrofoodsector, de maritieme sector en de chemie is zeewier interessant. Samenwerking voor onderzoek, kennisdeling en innovatie is essentieel om als koplopers een verdienmodel te ontwikkelen met zeewier. Wilt u met ons in zee gaan? 

Laat ons contact met u opnemen! ›

Zeewier mogelijkheden

Een duurzame zeewiersector in Nederland, dat is onze stip op de horizon. Zeewierteelt is mogelijk in zilte kwelders, tegen kustlijnen en binnen windmolenparken op zee. Kortom, zeewier staat aan de basis van een nieuwe commerciële sector, met buitengewone mogelijkheden.

Productieve en vitale Noordzee

De druk op mariene delta's neemt toe. Slim en verantwoord gebruik van deze gebieden is nodig voor een gezonde leefomgeving in de toekomst. De teelt van zeewier vormt een goede invulling omdat dit uitstekend samengaat met bestaande functies.

Duurzame en lokale voedingsbron

Zeewier is een veelzijdig en voedzaam gewas dat geteeld kan worden zonder gebruik van land, zoet water en meststoffen. Zeewier is buitengewoon geschikt als voedsel voor mens en dier en als groene grondstof voor farma, chemie en energie.

Multifunctioneel ruimtegebruik

De Noordzee wordt al op verschillende manieren benut. Visserij, scheepvaart en windparken zijn bestaande vormen van maritieme infrastructuur die kunnen bijdragen aan, maar ook kunnen profiteren van zeewierteelt.

Veerkrachtig en gezond ecosysteem

Zeewier zet het broeikasgas CO2 om in biomassa en zuurstof. dit proces helpt verzuring van de oceanen tegen te gaan. Daarnaast zijn zeewiervelden kraamkamer en leefomgeving voor jonge vissen en schaaldieren.

Partners

Deze organisaties werken aan een nieuwe & duurzame zeewiersector:

Nieuwsbrief

Wilt u meer weten over zeewier en zeewierteelt in Nederland? Schrijf u vandaag in voor onze nieuwsbrief.